תקנון ומדיניות משלוחים

אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) הינו אתר מסחר אלקטרוני. התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של טי אס מערכות (תמיר סלוצקי). הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טי אס מערכות (תמיר סלוצקי). 

כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מטי אס מערכות (תמיר סלוצקי).

ביצוע הזמנות ותשלום 
זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר  יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. 

במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לבצע את העסקה, אזי תראה טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. 

העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג מטעם טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".

במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה שטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה תהה טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. 

במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא הדבר לא יהווה הסכמה של טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לביטול זה ותאפשר לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר ומפעילו. 

ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

ביטול עסקה 
טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים. היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לבטל את העסקה. במקרה זה ייצור נציג מטעם טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים. 

הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית. כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שהוזמנו, יוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, רשאית טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. על הלקוח חלה החובה לשלוח את המוצר חזרה לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לכתובת אריה שפטל 28 ראשל"צ. במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבניהם. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. על הלקוח להחזיר לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) את הסחורה במצב חדש ככל האפשר במידת הסבירות באריזתה המקורית ומבלי שנגרם לה נזק משמעותי. חלה על טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) החובה לשלם את דמי ההובלה של הסחורה בחזרה למחסני טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) במידת הצורך. טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העסקה. 

שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט.

אחריות למוצרים 

טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצוינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו וזאת בכפוף לאחריות היצרן/ יבואן אלא אם נכתב אחרת בעמוד המוצר. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, קורוזיה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר. ובכל מקרה הוראות היצרן/יבואן. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה. 

זמן אספקה 
שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת תשלום מזומן. טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) לא תהה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה, שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטת של טי אס מערכות (תמיר סלוצקי). טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצוינו ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול.

תנאים כלליים 
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת לטי אס מערכות (תמיר סלוצקי) כדי שזו תקבל החלטה ותאשר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

מדיניות משלוחים
משלוח מוצרים מתבצע באמצעות שליח מטעם טי אס מערכות (תמיר סלוצקי), או דואר רשום בלבד.
כל המשלוחים. מבוטחים למקרה של אובדן או נזק.

עלות המשלוח הינו אחיד (אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר) 50 ₪ שליח 4-7 ימי עסקים בגוש דן (עד 10 ימי עסקים לאזורים מרוחקים) , 25 ₪ דואר רשום (מוגבל ל 5 קילו)

הזמנות מעל 2000 ₪ או במידה וצויין אחרת בעמוד המוצר המשלוח הינו חינם.

 עפ"י תקנון דואר ישראל מתחייב להספקה עד שבועיים אולם בשל צמצומי כח אדם ברשות דואר ישראל, ישנם עיכובים בזמני השילוח.
מובהר בזאת כי טי אס מערכות (תמיר סלוצקי) אינו אחראי בשום אופן או צורה לעיכובים בזמני השילוח של דואר ישראל ואו חברת השליחים.

המוצרים נארזים בקפידה ונשלחים במעטפה מרופדת או קופסת קרטון.
לאחר שליחת החבילה ישלח ללקוח מייל עם מספר החבילה
וקישור לאתר דואר ישראל / חברת השילוח בו ניתן לעקוב אחר פרטי המשלוח
לא יינתן זיכוי בגין עלות השילוח או פיצוי בשל איחור או עיכוב בהגעה.

יש להתחשב בשעת ביצוע ההזמנה באתר הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 13:00,
במרבית המקרים ישלחו רק למחרת.

אין פיצוי בגין איחור או אי עמידה בזמני החלוקה.
נא להקפיד להקליד כתובת מדויקת ככל האפשר הכוללת:
קומה, כניסה, שם על הדלת וכדומה על מנת שניתן יהיה לבצע מסירה יעילה ומהירה.

מובהר בזאת כי לחישוב זמן ההספקה יש להוסיף לימי המשלוח את זמני עיבוד והתקנת הציוד (במקרים מסויימים עד 14 ימי עסקים) וכמו כן להתייחס לזמינות המוצרים המופיעים באתר.